מודל האיזונים בחיים (Life Equilibrium Model)

פרופ' דן אריאלי

ככל שאנו מתקדמים ומתפתחים בחיים אנו מחפשים עיסוק שיתאים למיומנויות שלנו, שיספק לנו אושר בעבודה, וגם שיאפשר לנו יציבות כלכלית. וזה איננו הממד היחיד שבו אנחנו חוקרים ומחפשים. אנחנו גם מנסים למצוא את ה- "Sweet spot", נקודת המפגש בין מה שאנחנו מרוויחים לבין מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. כמובן, אנחנו עושים את כל זה תוך הקדשת תשומת לב גם לחיינו האישיים, הכוללים תחביבים , פעילויות פנאי, ופיתוח יחסים עם בני משפחה וחברים. למעשה, אחת הדרכים לתאר את מסע חיינו היא החיפוש המתמיד אחר ה- "Sweet Spot", אותה נקודה שמפגישה ומאזנת באופן אידיאלי עבורנו בין ההיבט התעסוקתי, ההיבט הפיננסי, וההיבט החברתי של חיינו.

וכמובן, מכיוון שאנו מחפשים לבצע אופטימיזציה בתוך ובין מספר היבטים, משמעות הדבר היא כי החיפוש שלנו כרוך במיקוח, ב"תן-וקח": אם נבלה יותר זמן עם חברינו – יהיה לנו פחות זמן לעבודה, אם נקדיש זמן רב יותר לקידום בעבודה או נבלה יותר זמן בעבודה על פרויקט חדש לדוגמא, יהיה לנו פחות זמן לפתח את הכישורים והמיומנויות שלנו שלנו, וכן הלאה וכן הלאה, דבר על חשבון דבר אחר.

ככל שאנו מעבירים את חיינו בניסיון להבין את תהליך החיפוש המורכב ומנסים לטייב ולייעל אותו, מגיע משהו ששובר אותו. אם אנחנו באזור גיל 65, אנחנו לקראת פרישה מהעבודה, וגרוע מכך - לעיתים אנחנו מפוטרים, או מציעים לנו לפרוש בגיל מוקדם. בכל מקרה, החיים כפי שהיכרנו אותם עד כה פונים לאזור בעייתי, וכל האלמנטים של האיזון שיצרנו כל כך בזהירות ובהקפדה לאורך שנים - נשברים באחת.

חיי העבודה הסתיימו וכשזה מתרחש, שיווי המשקל שלנו כפי שהיכרנו ובנינו אותו עד אותה נקודה -  נעלם. היציבות התעסוקתית שלנו נעלמה, היציבות הפיננסית שלנו מהווה ברוב המקרים אתגר דרמטי, ואפילו חיינו האישיים לובשים צורה שונה מאוד, כי היחסים החברתיים שהיו לנו, רבים מהם היו בעבודה או מחוברים לעבודה או תלויים בעבודה.

אין ספק כי אובדן מקום העבודה, בין אם היה צפוי ובין אם לאו, מהווה הפסד גדול. זהו אובדן של יסודות אשר בנינו ותמכו בנו עד לנקודה זו בחיים, ואובדנם גורם לנו לזעזוע עמוק.

יחד עם זאת, ישנו גם הצד הבהיר והחיובי של משבר זה:  שלא כמו בתאונות, או בניגוד למצב בו אנו הופכים לקורבן של תופעת טבע הרסנית, משברי עזיבת העבודה צפויים יחסית. הם צפויים מאוד במקרה של פרישה מתוכננת, הם צפויים חלקית במקרה של פרישה מוקדמת והם אפילו צפויים במקצת במקרה של פיטורין. המשמעות היא שאנחנו יכולים לתכנן ולהתכונן לשינויים יסודיים אלה בחיינו. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בקשר לזה.

האתגר כמובן הוא שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב ולעבוד על זה שנים רבות מראש (אולי 5-10 שנים) על מנת להבטיח שנגיע מוכנים לחלוטין לשיווי המשקל האידאלי בפרק החיים שלאחר תקופת העבודה. בניית פרק החיים זה ויצירת שיווי משקל חדש היא קריטית לאיזון העתידי בחיינו, בתקופה בה תוחלת החיים עולה ואנו מחפשים להכניס משמעות בחיים.

זה מה שאנו, באמצעות FUTURING UP שואפים להשיג: לסייע, בעזרת כלים מתקדמים וחדשניים, להתמודד עם המשבר הכה משמעותי הזה במסע החיים שלנו, כך שנוכל להקים ולבנות את פרק חיינו הבא בצורה המיטבית והמתאימה לנו ביותר.

לדף הקמפיין ולבחינת הזדמנות ההשקעה >>

סבבי הגיוס באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי מתבצעים בהתאם למודל של פטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. במודל זה, בכל סבב השקעה חשיפת מידע מפורט על ההשקעה ועל החברה מוגבל ללא יותר מ- 35 משקיעים שאינם משקיעים כשירים וסבב ההשקעה איננו במתכונת של רכז הצעה כהגדרתם בחוק ניירות ערך.
עקבו אחרינו